Rdzeń

OS Linux
Dystrybucja Debian - 8.10
Kernel 3.16.0-4-686-pae
Przydzielone IP 192.168.1.101
Działa 124 dni, 15 godzina, 27 minuta, 28 sekund; booted 11/15/17 04:41 PM (UTC)
Nazwa komputera klima.atm.pl
CPUs (2) GenuineIntel - Intel(R) Atom(TM) CPU N270 @ 1.60GHz (1.6 GHz)
GenuineIntel - Intel(R) Atom(TM) CPU N270 @ 1.60GHz (800.000 MHz)
Architektura i686
Obciążenie 0.15 0.06 0.06
Procesy running: 2; zombie: 0; sleeping: 122; stopped: 0; total: 124
Wątki 149
Active Users 0

Pamięci

Typ Wolnych Użytych Łącznie
Physical 331.35 MiB 667.28 MiB 998.63 MiB
Swap 877.7 MiB 140.3 MiB 1018 MiB
Urządzenie Typ Łącznie Użytych
/dev/sdb5 Partition 1018 MiB 177.71 MiB

Urządzenia sieciowe

Nazwa urządzenia Typ Wysłane Otrzymane Stan
lo N/A 127.14 MiB 127.14 MiB Up
eth1 PCI 0 B 0 B Down
eth0 PCI 6.46 GiB 2.51 GiB Up
tap1 N/A 5.5 MiB 16.95 MiB Up

Drives

Ścieżka Dostawca Nazwa Odczytanych Zapisanych Łącznie
/dev/sda ATA SanDisk SDSSDP06 560,305 326,934 59.63 GiB
└ /dev/sda1 - 59.63 GiB
/dev/sdb ATA SQF-P10S2-8G-CT2 2,013,354 6,551,084 7.52 GiB
└ /dev/sdb1 - 6.52 GiB
└ /dev/sdb2 - 1 KiB
└ /dev/sdb5 - 1018 MiB

Zamonotwany system plików

UrządzeniePunkt montowania System plików Łącznie Użytych Wolnych Procent zużycia
sysfs/sys sysfs 0 B ? (N/A%) 0 B (N/A%)
N/A
proc/proc proc 0 B ? (N/A%) 0 B (N/A%)
N/A
udev/dev devtmpfs 10 MiB 0 B (N/A%) 10 MiB (100%)
N/A
/dev/sdb1/ ext4 6.29 GiB 4.43 GiB (70%) 1.86 GiB (30%)
70%
cgroup/sys/fs/cgroup/systemd cgroup 0 B ? (N/A%) 0 B (N/A%)
N/A
pstore/sys/fs/pstore pstore 0 B ? (N/A%) 0 B (N/A%)
N/A
cgroup/sys/fs/cgroup/cpuset cgroup 0 B ? (N/A%) 0 B (N/A%)
N/A
cgroup/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct cgroup 0 B ? (N/A%) 0 B (N/A%)
N/A
cgroup/sys/fs/cgroup/devices cgroup 0 B ? (N/A%) 0 B (N/A%)
N/A
cgroup/sys/fs/cgroup/freezer cgroup 0 B ? (N/A%) 0 B (N/A%)
N/A
cgroup/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup 0 B ? (N/A%) 0 B (N/A%)
N/A
cgroup/sys/fs/cgroup/blkio cgroup 0 B ? (N/A%) 0 B (N/A%)
N/A
cgroup/sys/fs/cgroup/perf_event cgroup 0 B ? (N/A%) 0 B (N/A%)
N/A
systemd-1/proc/sys/fs/binfmt_misc autofs 0 B ? (N/A%) 0 B (N/A%)
N/A
debugfs/sys/kernel/debug debugfs 0 B ? (N/A%) 0 B (N/A%)
N/A
mqueue/dev/mqueue mqueue 0 B ? (N/A%) 0 B (N/A%)
N/A
hugetlbfs/dev/hugepages hugetlbfs 0 B ? (N/A%) 0 B (N/A%)
N/A
/dev/sda1/mnt/sdd ext4 58.56 GiB 7.12 GiB (12%) 51.44 GiB (88%)
12%
Totals: 64.86 GiB 11.55 GiB 53.32 GiB
18%

Generated on 03/20/18 08:08 AM (UTC)